βιογραφικό
πολιτική ποιότητος
έργων συντήρησις
Επικοινωνία
ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ
 
 

...Με την συντήρηση ενός έργου τέχνης παρατείνεται η ζωή του έργου αυτού, μέσω εξειδικευμένων επεμβάσεων.

...Οι επεμβάσεις αυτές, οι οποίες γίνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σκοπό έχουν να διακόψουν ή να επιβραδύνουν τους εκάστοτε παράγοντες φθοράς, οι οποίοι επενεργούν επί του έργου.

 

 

 

  Αρχική σελίδα